Wie zijn wij?

Advies Kwaliteit Kinderopvang -AKK- bestaat uit een groepje trainers/coaches (lid NVO). We werken al jaren samen en hebben al vele trainingen en coachingstrajecten –naar tevredenheid- verzorgd voor kinderopvangorganisaties. Pedagoog Esther Rienks, oprichter van AKK heeft praktische -uit eigen ervaring opgedane- kennis van de kinderopvang. Daarnaast heeft ze een eerste graads lesbevoegdheid pedagogiek en psychologie.

AKK heeft een vaste trainingslocatie in Amsterdam maar geeft ook online of landelijk de trainingen verzorgen en geven (zie ‘Aanbod’ of op maat).

Onze dienstverlening is ook het adviseren en coachen van kinderdagverblijven. Bijvoorbeeld bij de nieuwe IKK wet, startende ondernemers of bij uitdagingen met bijv. de inspectie.

AKK’s kracht is dat we denken in mogelijkheden, ervaren zijn, uit de opvang komen (managers geweest), dat we meedenken v.w.b. de voorbereiding, flexibel zijn en doelgericht, proberen aan te sluiten bij datgene wat er leeft op een opvang, actuele kennis hebben en dat we bij 10 deelnemers of meer de training gezamenlijk geven en uitgaan van kleine groepen (max. aantal deelnemers is 15).

In 2022 starten we met werving, selectie, bijscholing en uitplaatsing van mensen die in de kinderopvang willen werken maar onder cat. A2 ev vallen (zie CAO kinderopvang). Na ons traject mogen mensen op een KDV/BSO groep staan. De overheid heeft de eisen voor de kinderopvang verruimd en AKK met de scholing ‘pedagogiek 0-13 jaar’  aangemerkt als erkende scholing. Mocht u interesse hebben; of mensen hebben die nog niet voldoen aan de eisen maar wel onder cat. A2 ev. vallen, mail ons voor informatie.

Neem eens vrijblijvend contact met ons op als u een vraag heeft. U kunt ons mailen of bellen. Vaak is er meer mogelijk dan we op deze site kunnen aangeven.

De trainingen

  • U vindt een overzicht bij ‘Aanbod’.
  • Zijn o.a. babyspecialist (IKK-proof) of voor toekomstige coaches.
  • Kunnen op maat gemaakt worden.
  • Kunnen op eigen locatie van een kinderdagverblijf of op een centrale opleidingslocatie bijv. Amsterdam of Utrecht gegeven worden.
  • Kunnen doordeweeks/’s avonds of in het weekend gegeven worden. Combinatie is ook mogelijk.

Het coachen

  • Individueel of van groepen. Wij kunnen als externe ingezet worden om op de locatie te coachen (lees verder bij ‘Aanbod’).
  • Voor Privacy Policy: zie onder ‘Wie zijn wij’.

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave