Erkend: Babyspecialist

Goedgekeurd FCB scholingsaanbod:
We starten jaarlijks met nieuwe online trainingen of op locatie. Open inschrijving: stuur ons een mail. We starten in 2024 meerdere open inschrijf trainingen.

Dit opleidingstraject voldoet aan de eisen zoals gesteld door de wet IKK en is aanbevolen door de CAOpartners Kinderopvang. Onze visie is: betaalbare scholing, persoonlijk onderwijs, variatie in werkvormen, inhoud verbinden aan de praktijk, lesmateriaal en naslagwerk voor iedere deelnemer, 2 trainers bij grotere groepen, en trainingslocatie op een centrale ligging, Amsterdam maar ook mogelijk in Utrecht. Open inschrijfmogelijkheden in Amsterdam. Het doel van deze training is dat deelnemers zich nog meer bewust worden van hun houding en hun rol in de ontwikkeling van het kind. We geven hen handvatten mee uit onderzoeken en gaan in op situaties waar men tegen aanloopt op de groep. Mocht u een offerte willen voor een in company training, mail ons dan; of als u deelnemers wilt aanmelden voor de open inschrijvingen.

Algemeen

De leefwereld van baby’s staat centraal waarbij de vereiste vaste, bekende gezichten zullen bijdragen aan de stressreductie van een baby. Onze kernwoorden zijn gevoel, kennis en kunde. We beginnen met het gevoel: het belang van innerlijke rust van een pw’er in het persoonlijk contact met een baby. De pw’er krijgt bij elke training naast de hieronder beschreven onderwerpen ook praktische tips m.b.t. bijv. huilen, eten, slapen aangereikt. De training is gericht op een positieve bijdrage op de ontwikkeling van baby’s.

Trainingsbeschrijving

Gevoel

Belang van authenticiteit en aandacht, zintuiglijke waarneming van de pw’er.
Innerlijke rust.

Kennis

Pré en perinatale psychologie: invloed van de vroege levenservaring op de
baby.

Interactievaardigheden van de pw’er aansluiten op de ontwikkelingsfasen.
Randvoorwaarden: Het belang van innerlijke rust , materialen, balans in
organisatie en planning op de groep.

Ontwikkelingsactiviteiten w.o. sensomotorische vaardigheden ontwikkelen,
cognitie, taal, motoriek, sociaal. Rol van de pw’er: stimuleren of
begeleiden, uitdagingsmogelijkheden.

Reflecteren op het eigen handelen.

Kunde

Vaardigheden toepassen en optioneel: coaching op de werkvloer (door
trainer of externe babycoach), nieuwe inzichten in de praktijk brengen.

Doelgroep

Min. PW3 gediplomeerd en werken met baby’s van 0 – 1,5 jaar werkend op een
horizontale of verticale groep.

Opbouw training

De training is 8 x 2,5 uur. Totaal 20 uur aan training. Daarnaast is er
huiswerk van ong. 3 uur per bijeenkomst. De training kan zowel overdag als
’s avonds gegeven worden. Bij de training wordt gebruik gemaakt van films,
onderzoek, opdrachten. De deelnemer krijgt naslagwerk mee.

Optioneel: U kunt voor coaching kiezen die aansluit bij de training. De
groep/medewerker wordt dan 2 x bezocht door de trainer of de externe
babycoach. Het coachen duurt ong. 1,5 x 2 uur per medewerker.

Certificering

Bij 80% aanwezigheid + aanleveren van het reflectieverslag verkrijgt de
deelnemer een certificaat tot ‘Babyspecialist Kinderopvang’. De training
voldoet aan de wettelijke gestelde landelijke norm voor de kinderopvang.

Studiebelasting

Training: 20 uur, huiswerk: 24 uur (reflectieverslag: het reflectieverslag
gaat in op gevoel, kennis, kunde van de medewerker), OPTIONELE coaching:
1,5 x 2 uur per medewerker.

Locatie

In company (bij min. 10 deelnemers) of op centrale locatie georganiseerd
door ons. De groepsgrootte is max. 15 deelnemers.

Trainer(s)

Pedagoge Esther Rienks (bij meer dan 10 deelnemers ondersteund door 2 e
trainer indien mogelijk).

Kosten

De training kost 450 euro per deelnemer (incl. BTW en excl.
eventuele reiskosten 0,19 cent per kilometer + eventuele parkeerkosten).

Bij in company: geen extra kosten.

Bij externe locatie: reële kosten worden verdeeld over participerende
organisaties met een max. van 25 euro per organisatie per bijeenkomst.
De coaching kost 65 euro per uur per persoon ex. reiskosten/parkeerkosten.

Algemene voorwaarden van toepassing (vraag ernaar).

Trainingsbeschrijving gekoppeld aan de CAO eisen m.b.t. babyspecialisme.
CAO eisen zijn puntsgewijs aangegeven.

Gevoel

Belang van authenticiteit en aandacht, zintuiglijke waarneming van de pw’er,
innerlijke rust.

Kennis

Pré en perinatale psychologie: invloed van de vroege levenservaring op de baby.

 • de ontwikkeling van het babybrein en de invloed hiervan op het gedrag.

Interactievaardigheden van de pw’er aansluiten op de ontwikkelingsfasen.
sensitief responsief: kan 0-jarigen op een respectvolle manier verzorgen met als
uitgangspunt de eigen inbreng van de baby

 • kan (contact)initiatieven (verbale en non-verbale) van 0-jarigen herkennen en hierop
  adequaat reageren
 • kan tiltechnieken toepassen op een voor 0-jarige respectvolle en
  ergonomisch verantwoorde manier
 • respect voor de autonomie: kan inspelen op het individuele slaap- waakritme
 • begeleiden van interacties: kan interacties tussen baby’s onderling stimuleren en
  begeleiden
 • praten en uitleggen naar de ouder: kan antwoorden geven op vragen van ouders over
  ontwikkeling en welbevinden
 • ontwikkelingsstimulering: kan kansen signaleren, creëren en benutten om passende
  activiteiten, spel- en ontwikkelingsmaterialen aan te bieden

Ontwikkelingsactiviteiten w.o. sensomotorische vaardigheden ontwikkelen,
cognitie, taal, motoriek, sociaal. Rol van de pw’er: stimuleren of begeleiden,
uitdagingsmogelijkheden.

 • de cognitieve, taal-, fijne en grove motorische, zintuiglijke en de sociaalemotionele
  ontwikkeling
 • de mijlpalen gerelateerd aan de cognitieve, taal-, fijne en grove motorische,
  zintuiglijke en de sociaalemotionele ontwikkelingsgebieden
 • de fysieke ontwikkeling

Randvoorwaarden: Het belang van innerlijke rust , materialen, balans in
organisatie en planning op de groep.

 • spel- en ontwikkelingsmaterialen die geschikt zijn voor 0-jarigen

Reflecteren op het eigen handelen.

Kunde

Nieuwe inzichten in de praktijk brengen. Optioneel: Coaching op de werkvloer (door trainer of externe babycoach),