VierVVE 2024: open inschrijving

Een officieel erkend VVE programma voor een vaste pw’er of invaller in Nederland.
In Amsterdam wordt deze training o.b.v. open inschrijving gegeven op vrijdagochtend.
Neem contact met ons op voor aanmelding en mogelijkheden van bijv. in company.

Met de training VierVVE zorg je voor een sterke basis voor de (inval) en pedagogisch medewerkers.

 • Kennis wordt verbonden aan het concrete handelen in de groep;
 • De training is praktijkgericht: er wordt geoefend en er worden direct
  verbanden gelegd van inhoud naar de eigen groep (met kinderen, collega’s
  en ouders);
 • Deze kennis en vaardigheden worden verbonden aan ieders
  praktijkervaringen en de deelnemers wisselen deze ervaringen systematisch
  uit. Dit zorgt voor verdieping en het opbouwen van een professionele
  cultuur;
 • Training en coaching gaan hand in hand.

Het coachingstraject is ‘op maat’, afgestemd op de behoefte en de vraag van
de individuele deelnemer. Het portfolio dat de deelnemers bijhouden is daarbij
leidend. Ook wordt gebruik gemaakt van filmopnamen, observaties,
feedbackgesprekken en modelling (voordoen).
De pedagogisch medewerker die de training goed heeft doorlopen krijgt een
certificaat. Daarmee heeft zij/hij ook toegang tot een verkorte
programmatraining (koptraining).

Doel van training

VierVVE legt de focus op de educatieve- en interactie-
begeleidingsvaardigheden van de pedagogisch medewerkers. Aan het eind van
deze training kennen de pedagogisch medewerkers de basisprincipes van het
leren en in relatie tot de ontwikkeling van jonge kinderen. Zij weten hoe zij
deze ontwikkeling kunnen ondersteunen en stimuleren. Ook zijn de deelnemers in staat
deze kennis in te zetten in de dagelijkse praktijk. Ongeacht het VVE-programma dat wordt gebruikt.

Inhoud

De training voor pw’ers (maandelijks, module 1 = 6 bijeenkomsten en 2 = 6 bijeenkomsten)
en/of invallers (module 1 = 6 bijeenkomsten) en coaching/ begeleiding op de
werkvloer. Deelnemers bouwen gedurende de training een porfolio op en
presenteren dit tijdens de laatste bijeenkomst. Na het succesvol afronden van
dit traject zijn de invallers startbekwaam en gecertificeerd om in te vallen op
VVE locaties, onafhankelijk van met welk VVE-programma gewerkt wordt op de
locaties. De pw’ers die beide modulen gevolgd hebben kunnen over naar de
verkorte VVE koptraining (In Amsterdam alleen voor 1 medewerker per groep
nodig).

Planning en locatie

AKK biedt de VierVVE training aan. De training wordt vanaf 10 deelnemers
door twee trainers gegeven.
Locatie open inschrijving: centraal gelegen in Amsterdam of online via ZOOM

In company

Wil je dat deze training in company wordt gegeven dan worden data en
locatie van de trainingsbijeenkomsten in overleg met je vastgesteld. Coaching
vindt dan plaats op de werklocatie van de deelnemers.

Certificeringseisen

 • Aanwezigheid bij en actieve deelname aan de trainingsbijeenkomsten
 • Alle praktijkopdrachten uitvoeren
 • Eigen ontwikkeling bijhouden in portfolio
 • Consultaties door de trainer in de groep
 • Ingevuld competentieprofiel door deelnemer en trainer (én bewijsstukken)
 • Eindpresentatie door deelnemer

Kosten per deelnemer

Deelnemersprijs Module 1               € 800,= incl. BTW
Deelnemersprijs Module 2               € 800,= incl. BTW
VierVVE (module 1 en 2)   € 1.600,= incl. BTW

Dit is inclusief materiaalkosten en certificeringskosten.
Bij meer dan 8 deelnemers van één organisatie: € 750/750/1.500,= incl.
BTW p.p.