Koptraining UK & PUK

Doel van koptraining

Met de voor- en vroegschoolse methode Uk & Puk ontstaat er een doorgaande
lijn van kinderdagverblijf naar basisonderwijs voor kinderen van 0-4 jaar.

Inhoud

Je kunt ermee werken in horizontale en verticale groepen. Uk & Puk richt zich
op de brede ontwikkeling. Uk & Puk stimuleert:

  • taal;
  • rekenen;
  • sociaal emotionele ontwikkeling;
  • motoriek.

Uk & Puk werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van jonge
kinderen. De activiteiten passen in het gebruikelijke dagritme van een
peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Bij elk thema zijn aansprekende
activiteiten uitgewerkt voor 3 leeftijdsgroepen (0-1,5 jaar, 1,5-2,5 jaar en 2,5-4
jaar). De activiteiten zijn gevarieerd: spel, spel in een themahoek, ontdekken,
knutselen, voorlezen, kring, expressie, bewegen, tijdens verzorgingsmomenten.
Er worden tips gegeven voor de inrichting van de speelleeromgeving en het
inzetten van materiaal. Kinderen ontwikkelen zich op een speelse manier en de
pop Puk helpt daarbij. Puk is het vriendje van de kinderen. Hij biedt troost en is
een maatje bij wie de kinderen zich veilig voelen.

Planning en locatie

AKK biedt de UK & PUK training (officieel VVE-certificaat) aan. De training met
max. 15 deelnemers wordt bij alle bijeenkomsten door twee trainers gegeven.
Verkort VVE-traject: totaal 7 bijeenkomsten en een aantal
groepsconsultaties. Duur: 8 maanden. ;
Volledig VVE-traject: totaal 13 bijeenkomsten en een aantal
groepsconsultaties. Duur: 15 maanden. ;

Verkort of volledig is afhankelijk van individuele voorkennis van een deelnemer
(bijv. kennis van VVE, ervaring met UK & PUK op de groep).
Locatie open inschrijving: centraal gelegen in Amsterdam

In company

Wil je UK & PUK voor alle medewerkers, dan worden data en locatie van de
trainingsbijeenkomsten in overleg met je vastgesteld. Coaching vindt plaats op
de werklocatie van de deelnemers.

Certificeringseisen

  • Aanwezigheid bij en actieve deelname aan de trainingsbijeenkomsten
  • Alle praktijkopdrachten uitvoeren
  • Eigen ontwikkeling bijhouden in portfolio
  • Consultaties door de trainer in de groep
  • Ingevuld competentieprofiel door deelnemer en trainer (én bewijsstukken)
  • Eindpresentatie door deelnemer

Kosten per deelnemer

Verkort Uk & PUK. Kosten: € 1400 incl. BTW p.p. (inclusief materiaalkosten en
certificeringskosten). Bij meer dan 8 deelnemers van één organisatie: € 1300
p.p.
Volledig Uk & PUK. Kosten: € 2100 incl. BTW p.p. (inclusief materiaalkosten en
certificeringskosten). Bij meer dan 8 deelnemers van één organisatie: € 2000
p.p.