Peuterstappen

Kinderen ontwikkelen zich op verschillende manieren en in verschillend tempo.
Eén van de uitgangspunten bij Uk & Puk is daarom dat de pedagogisch
medewerker bij de uitvoering van de activiteiten aansluit bij het
kind. Opbrengstgericht werken richt zich op de peuterperiode. In deze periode
wordt er binnen de activiteiten gewerkt aan de doelen zoals die benoemd zijn
in de SLO-doelen. Pedagogisch medewerkers kijken daarbij naar de
opbrengsten van de activiteiten: hoe brengen deze activiteiten het kind verder
in de ontwikkeling?

Hoe is de training opgebouwd?

In de 3-uurs training worden de vier d’s (data, duiden, doelen, doen) gekoppeld
aan de activiteiten van Uk & Puk.

Kosten per deelnemer

I.c.m. Uk en Puk €200,00 p.p.. Dat is inclusief het boekje Peuterstappen, los: €
300,00 p.p